© Mondiger
Informatie over het tandartstarief Hier vindt u het landelijke uniforme tandartstarief : Hoe ontvangt u onze nota? De kosten van uw behandeling verzoeken wij u te betalen door middel van automatische incasso. Deze nota kunt u indienen bij uw verzekeraar indien u recht heeft op een vergoeding.
Uniform landelijk tandartsentarief. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) heeft een uniform landelijk tandartsentarief vastgesteld. Iedere Nederlandse tandarts is verplicht hetzelfde tarief in rekening te brengen. Hoe worden de kosten voor een behandeling in rekening gebracht? De behandeling wordt gedeclareerd aan de hand van een door de NZa vastgestelde verrichtingenlijst. Een vulling bijvoorbeeld bestaat uit een aantal verrichtingen: het droogleggen van de tand, de verdoving en de vulling zelf. Al naar gelang de verrichtingen die een tandarts uitvoert, mag hij deze in rekening brengen. Wordt tijdens de behandeling bijvoorbeeld verdoofd, zal de tandarts de verrichting “verdoving” in rekening brengen. Voor elke verrichting wordt een apart tarief in rekening gebracht. De NZa heeft deze verrichtingen nauwkeurig omschreven zodat de tandarts u altijd de juiste verrichting bij de juiste behandeling in rekening kan brengen. Uw nota is overzichtelijker omdat op de nota alle verrichtingen staan vermeld. Ook krijgt u in principe een begroting van de kosten zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Voor informatie over de richtprijzen tandtechniek verzoeken wij u contact met onze praktijk op te nemen. Deze lijst kunt u dan in de praktijk of op onze website bekijken. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Tarief Informatie over de manier waarop onze nota tot stand komt.
M.B. Vincent, tandarts Rumpenerstraat 112B 6443 CH Brunssum 045 - 525 42 46
Het Tandartstarief Het Tandartstarief ANT - Voorwaarden ANT - Voorwaarden