© Mondiger
Informatie over het tandartstarief Hier vindt u het landelijke uniforme tandartstarief : Hoe ontvangt u onze nota? De kosten van uw behandeling verzoeken wij u te betalen door middel van automatische incasso. Deze nota kunt u indienen bij uw verzekeraar indien u recht heeft op een vergoeding.
Richtprijzen tandtechniek. Bij sommige behandelingen, denk aan bijvoorbeeld kronen en protheses, werken wij nauw samen met een tandtechnisch laboratorium. Het laboratorium stuurt ons de nota voor hun werkstuk. Deze nota wordt vervolgens via onze nota bij u in rekening gebracht. De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) ziet erop toe dat wij daarbij geen extra kosten bij u in rekening brengen. Tandtechniekkosten zijn afhankelijk van de werkzaamheden. De kosten van tandtechniek zijn afhankelijk van het werkstuk. Eenzelfde kroon of prothese bijvoorbeeld kan bij twee patiënten een verschillende techniekprijs hebben omdat de werkzaamheden per patiënt kunnen verschillen. Daarom adviseren wij u de begroting te raadplegen die wij in principe opstellen zodra de behandeling meer kost dan € 250,--. Hieronder vindt u de meest recente richtprijzen voor de meest gangbare tandtechnische werkstukken. Wij hebben getracht deze richtprijzen zo actueel mogelijk te houden. Deze lijst is alleen bedoeld als een indicatie van de te verwachten kosten. De door u boven € 250,-- ontvangen begroting is altijd leidend. Soms kan het verder voorkomen dat de uiteindelijke nota hoger uitvalt dan de begroting door meerwerk. Dit laatste trachten wij altijd indien mogelijk met u te bespreken.
Techniek Informatie over de manier waarop onze nota tot stand komt.
M.B. Vincent, tandarts Rumpenerstraat 112B 6443 CH Brunssum 045 - 525 42 46
Het Tandartstarief Het Tandartstarief ANT - Voorwaarden ANT - Voorwaarden Richtprijzen tandtechniek Richtprijzen tandtechniek